Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Trường THPT Hiền Đa đã sẵn sàng cho năm học mới 2017 - 2018

 Thực hiện kế hoạch năm học mới 2017 - 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ. Từ ngày 01/8/2017, trường THPT Hiền Đa đã tiến hành các công việc để chuẩn bị cho năm học mới.

CB, GV, NV đã hoàn thành các kế hoạch về công tác chuyên môn cũng như các kế hoạch lao động vệ sinh.

Từ ngày 21/8 đến 27/8 các lớp học sinh đã tham gia lao động vệ sinh toàn trường, tạo cảnh quan sư phạm Xanh - Sạch - Đẹp để đona năm học mới.

Ngày 28/8/2017 hòa trong không khí của học sinh toàn tỉnh, học sinh trường THPT Hiền Đa đã học buổi học đầu tiên năm học 2017 - 2018


Phạm Ngọc Diễm


Thông tin đã đăng