Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Trường THPT Hiền Đa tăng cường công tác tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, Trường THPT Hiền Đa tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể CB, GV, NV và học sinh tham gia cuộc thi. Đồng thời tổ chức lễ phát động cuộc thi một cách trang trọng, sau lễ phát động CB, GV, NV và học sinh nhà trường đã tích cưc tham gia cuộc thi.

Tính đến thời điểm 10 giờ ngày 29/3/2018 đã có 380 học sinh và 26 giáo viên tham gia dự thi.

 


BBT


Thông tin đã đăng