Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trường THPT Hiền Đa được thành lập năm 1984, đến nay đã trải qua 30 năm xây dựng và phát triển.