Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Thông báo

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 05 (Từ 19/9/2016)


THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 04 (Từ 12/9/2016)

Thay đổi phân công giảng dạy môn Toán (Thầy giáo Nguyễn Sơn Ca - môn Toán, SĐT: 0987526639: Chuyển công tác về Trường từ 07.9.2016).


Thời khóa biểu số 03

Thực hiện từ tuần 05/9/2016


THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 02 (Từ 29/8/2016)

Thay đổi phân công giảng dạy các môn: Toán, Tin học, Giáo dục công dân


THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1: NĂM HỌC 2016-2017

Số 01 (từ 22/8/2016)