phutho

Trường THPT Hiền Đa tăng cường công tác tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh"