phutho

Trường THPT Hiền Đa long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.