phutho

Trường THPT Hiền Đa tổ chức chương trình ủng hộ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam Xuân Kỷ Hợi năm 2019.